Welcome to Aberporth Community Council's website.

The council is composed of elected members from the communities of Aberporth, Parcllyn, Blaenannerch and Blaenporth.

On this site you can find the contact details for your local representative, information on the responsibilities of the council plus minutes and agendas for the meetings.

The council meets on the 2nd Tuesday of each month (apart from August) at 6.30pm. The meetings are open to the public.

Croeso i wefan Cyngor Cymunedol Aberporth.

Aelodau etholedig o gymunedau Aberporth, Parcllyn, Blaenannerch a Blaenporth yw cyfansoddiad y cyngor.

Ar y wefan hon, y mae’n bosib canfod manylion cyswllt eich cynrycholwyr lleol, gwybodaeth ynglyn â chyfrifoldebau y cyngor ac i gael golwg ar gofnodion ac agenda’r cyfarfodydd.

Y mae’r cyngor yn cwrdd ar yr aul ddydd Mawrth bob mis (heblaw am fis Awst)  am 6.30 yh. Y mae’r cyfarfodydd yn agored i aelodau o’r cyhoedd.